Как се отглежда бадемът

Как се размножават бадемовите сортове?

Бадемът се размножава по вегетативен начин чрез присаждане на пъпка.

Кои подложки се използуват за размножаване на бадемовите сортове?

Най-подходящи подложки за размножаване на бадема са семеначетата на обикновения бадем. Препоръчват се бадемова форма с горчива ядка. Присадените върху такава подложка бадеми успешно се развиват на чакълести почви. Дърветата стават големи и високи, встъпват рано в плододаване и плододаващият им период продължава над 50 години.

Като подложки за размножаване на бадемовите сортове може да се използуват и някои форми на прасковата, които са по-добри за мекочерупковите и книжночерупковите сортове. Те се развиват добре както на по-сухи, така и на неголяма влажност почви. Съвместимостта между подложката и присадниците е добра. Дърветата имат добър растеж, но продължителността на плододаващия им период е около 25 години.

Подложката Немагарт представлява интерес за размножаване на бадемовите сортове. Тя проявява устойчивост на кореновата нематода.

Хибридът праскова-бадем Дружинин проявява добра устойчивост на коренова нематода. Добре сраства с бадемовите сортове, на които придава силен растеж, ранно встъпване в плододаване и добра родовитост.

Може ли да се отглеждат бадемови дървета навсякъде у нас?

Бадемовите дървета достигат най-големи размери в райони с малка надморска височина (до 350-400 м), на достатъчно проветриви и запазени от ветровете северни места. Най-подходящи микрорайони за отглеждане на бадема има в най-южните части на нашата страна (Източните Родопи), покрай Черно море и покрай Дунав.

Върху какви почви трябва да се засаждат бадемовите дървета?

За бадема са подходящи отцедливи, топли, окултурени и с неутрална, слабо алкална или слабо кисела реакция почви. Почвата трябва да е достатъчно влагоемна и с дълбоко ниво на подпочвените води. Много тежките глинести почви и черноземните- смолници не са подходящи за отглеждане на бадема.

Кои бадемови сортове са подходящи за отглеждане в любителските градини?

Ароматичен. Плодовете са едри, повърхността на черупката е мека, грапава, жълтокафява и с разкъсан горен слой. Ядката е добре оформена и изпълва черупковата празнина. Обвита е с жълтокафява кожица и има много добър вкус и силен аромат. Тя съставлява 57% от масата на плодовете. Около 25% от ядките са двойни. Плодовете узряват към средата на септември. Използуват се за консумация в прясно състояние и за преработка. Дърветата имат умерен растеж и много добра родовитост. Цъфтежът им е късен. Сортът е самобезплоден.

Аспарух. Нов български сорт. Плодовете са едри, черупката е хартиено мека и светла. Ядката е единична, светлокафява, с гладка кожица и добри вкусови качества. Тя съставлява над 62% от масата на плодовете. Плодовете узряват през средата на септември. Дърветата имат умерен растеж и плододават добре. Сортът е самостерилен. Подходящ е за механизирана беритба.

Марково 11 (фиг. 205). Плодовете са средно едри, елипсоидни и заострени. Черупката е белезникава, гладка, тънка и крехка. Ядката е добре развита. Тя съставлява около 49% от масата на плодовете, а маслеността й е около 63%. Качеството на ядките е много добро. Плодовете узряват в началото на септември. Дърветата са умерено растящи. Цъфтежът е полукъсен и продължителен. Сортът е самостерилен.

Никитски късно цъфтящ (фиг. 206). Плодовете са средно едри-около 3 g,- светлокафяви, грапави, с мека черупка. Ядката е удължена, сладка, слабо ароматична, яйцевидна, с много добър вкус. Тя съставлява около 39% от масата на плода и има масленост 54%. Плодовете узряват през първата половина на септември. Използуват се за консумация в прясно състояние и в сладкарската промишленост. Дърветата са жизнени и умерено растящи. Цъфтежът им е късен и продължителен. Родовитостта им е редовна и много добра. Сортът е чувствителен на болести и е самостерилен.

 

Марково 11

Фиг. 205. Марково 11

 

Никитски късно цъфтящ

Фиг. 206. Никитски късно цъфтящ

 

Нонпарел

Фиг. 207. Нонпарел

Нонпарел (фиг. 207). Плодовете са средно едри - около 2,5 g, - с мека светлокафява до белезникава черупка. Ядката е овална, единична, с много добър вкус и с високо маслено съдържание - 58%. Тя съставлява около 66% от масата на плода. Плодовете узряват в края на август и началото на септември. Използуват се за консумация в прясно състояние и за преработка. Дърветата имат умерен растеж и плододават изобилно. Сортът страда от струпясване, ранно кафяво гниене, ръжда, сачмянка и се напада от бадемовия семеяд и от костилкоплодовата листна оса. Самостерилен е.

Поморие. Нов български сорт. Плодовете са средно едри, със светлочервеникавокафява мека черупка. Ядката е единична, пълна, светлокафява, със слабо грапава кожица и с добри вкусови качества. Плодовете узряват през втората половина на септември. Ядката съставлява 55% от масата на плода. Дърветата имат умерен растеж и са подходящи за механизирана беритба. Сортът е самостерилен.

На какви разстояния се засаждат бадемовите дървета?

Бадемовите дървета се засаждат на 5,5-6,5 m между редовете и на 4,5-5 m между дърветата в редовете.

Какви са изискванията на бадемовите градини към обработката на почвата?

Бадемовите дървета не са м юго взискателни спрямо почвените условия. Зачимяването обаче се отразява неблагоприятно върху развитието и пло до даването им. Те се развиват най-добре, когато почвената повърхност в овощните градини се поддържа в черна угар. Необходимо е през годината да се извърши една основна обработка и няколко разрохквания. През есента, след листопада на дърветата, се извършва оран или прекопаване на дълбочина 18-20 см. Към края на март и началото на април се извършва първото разрохкване на 10-12 см дълбочина. До края на вегетационния период се извършват още 3-4 разрохквания на дълбочина 8-10 см.

Засяването на междуредови култури, като леща, фасул и картофи, се допуска само в младите градини, за които се полагат системни грижи.

Как реагират бадемовите дървета на напояването?

Бадемовите дървета са сухоустойчиви, но реагират положително на напояването. Понеже в основните бадемови райони липсват условия за редовно напояване през годината, затова се налага още през есента и пролетта да се вземат мерки за влагозапасяване. Това може да стане, като се използува водата от пресъхващите през лятото ручеи, дъждовната вода и водата от топящите се снегове. Обилното запасяване, съчетано с поддържане на почвената повърхност в черна угар, осигурява нормално развитие на бадемовите дървета.

Как се извършва резитба за формиране на бадемови дървета по подобрената етажна корона?

Резитбата за формиране на бадемови дървета е както резитбата за формиране при кайсията и сливата (вж. № 451 и 514). Бадемовите дървета се формират с един етаж и над него 2-3 единични клона. При формиране на бадемовите дървета трябва да се прорежда короната, особено към 4-тата -5-ата година след засаждането.

Как се извършва резитбата за плододаване на бадемовите дървета?

Резитбата за плододаване на бадемовите дървета се състои предимно в прореждане на короната и плододаващата дървесина. При измръзване на плодните пъпки се съкращава и едногодишна дървесина. Резитбата за плододаване е както резитбата за плододаване при кайсията и сливата (вж. № 453 и 515).

Как се подмладяват застарели бадемови дървета?

Резитбата за подмладяване на стари бадемови дървета е както резитбата за подмладяване на стари кайсиеви и сливови дървета (вж. № 454 и 516).

Кога и как да се торят бадемовите дървета?

Понеже бадемовите дървета най-често се отглеждат при неполивни условия, за попълното използуване на торовете е необходимо основното торене да се извършва късно през есента (втората половнна на ноември), когато в почвата има достатъчно влага.

Оборският тор, фосфорните и калиевите торове и половината годишна азотна доза се внасят през есента преди дълбоката обработка на почвата. Рано през пролетта се извършва подхранване с четвърт от азотната доза, а останалата четвърт азотна доза се внася в почвата в началото на май. Торенето с азотен тор след втората половина на юни може да стане причина за измръзване на плодните пъпки през зимата. Дозите на торовете са като дозите за останалите овощни видове (вж. № 205, табл. 5 и № 210, табл. 6).

От кои гъбни болести се напада бадемът?

Бадемът се напада от церкоспороза, оранжеви петна, струпясване, сачмянка, къдравост и др.

Оранжеви петна. Болестта се причинява от гъба, която прилича на причинителя на червените листни петна по сливата.

Струпясване. Болестта се развива по листата, плодовете и леторастите, по които образува бледозелени петна. Причинителят зимува в окапалите плодове и в заразените леторасти.

Борба. Събиране и изгаряне на окапалите листа; пръскане с 1% бордолезов разтвор или 0,25% пероцин през пролетта, щом се появят първите петна от болестта.

Констатирани ли са вирусни болести по бадема?

По бадема са констатирани теснолинейно прошарване, деформиращо прошарване и жълто прасковено прошарване. Борбата с тях се води по същия начин както с другите вирусни болести.

Кое насекомо причинява червясване на бадемовите плодове?

Червясването на бадемовите плодове се причинява от бадемовия семеяд. Възрастното насекомо е оса. Той има едно поколение годишно и зимува като ларва в червивия плод. Ларвата какавидира през пролетта, а през май се излюпва възрастната оса. Женската оса снася по едно яйце в зелените още плодове. Излюпените ларви се хранят с ядката на плодовете. Червивите плодове не опадат.

Борба. Събиране на плодовете през есента; пръскане с 0,15% агрия 1050 или с 0,2% агрия 1060 срещу възрастното насекомо. За целта са необходими две пръскания - едно в началото на излюпването и второто през време на масовия летеж на осите.

Как може да се води борбата с листогризещите гъсеници по бадема?

Най-често листата на бадема се изгризват от гъсениците на бадемовата листна оса. Възрастното насекомо е едра черна оса, която има едно поколение годишно и зимува като ларва в копринено пашкулче върху почвата. Възрастните оси се появяват през април-май и снасят яйцата си върху долната повърхност на листата. Излюпените ларви се хранят с листата, като образуват гнезда от паяжина.

Борба. Дълбоко прекопаване на почвата под дърветата; пръскане с 0,15% агрия 1050 или 0,15% севин 85, или с 0,08% интратион при излюпване на ларвите.

Какви мероприятия са необходими за опазване на бадемовите дървета от болести и неприятели?

За да се намали заразата от оранжеви петна, брашнеста мана, церкоспороза и струпясване, причинителите на които зимуват в опадалите листа, необходимо е още през есента да се съберат и изгорят опадалите листа, а след това да се прекопае почвата под дърветата.

Чувствително намаляване на заразата от бадемовия семеяд може да се постигне чрез събиране и унищожаване на червивите плодове през есента.

Дърветата, които са били нападнати от брашнеста мана, церкоспороза и къдравост през лятото, трябва да бъдат напръскани с 10% сероваров разтвор през зимния период. Независимо от това за предпазване от същите болести са необходими още 1-2 пръскания или с 0,8% тиозол 80, или с 1% бордолезов разтвор - първото при разлистване на дърветата, а второто 12-14 дни по-късно.

За запазване на листата от бадемова листна оса и на плодовете от бадемовия семеяд са необходими също две пръскания, но с 0,15% агрия 1050 или 0,15% севин 85 - първото при появата на възрастните на семеяда и ларвите на осата, а второто при масовия летеж на семеяда и масовото излюпване на ларвите на осата.

Как се извършва беритбата на бадемови плодове?

Беритбената зрелост на бадемовите плодове настъпва, когато външната зелена обвивка потъмнее и започне да се отделя лесно. Беритбата се извършва чрез стръскваие или внимателно брулене с прът. Събраните плодове се почистват веднага от обвивката, просушават се, като се разстилат на тънък пласт на сухо и проветриво място, след което се събират в чували.

Коментари за Как се отглежда бадемът

 1. 1.

  Бадемовата листна оса не е черна, а наподобява повече овъд. Оидиумът / брашнеста мана/ поразява прасковата, а не бадема. Монилията / опожаряване на цветовете/ масово поврежда цветовете при вклажна опролет. Борба: поръскане с 0.5 - 0.75 % разтвор при "показване на боята" и в началото на цъфтежа.Пръскане срещу бадемовия семеяд при излитане на 8-10 % осички от мумифицираните плодове - към началото нас месец май.Органофосфорният Интратион е изключен от списъка на препаратите като силно отровен.
  Статията се нуждае от осъвременяване.

 2. 2.

  В списъка на перспективните сортове трябва да се включат автофертилните / самоплодни/ сортове Лоран, Мандалин, Фелиция, Вайро,Константи, Маринада, Франколи, Гуара и др.и подовитите Фераньес, Ферадуел, Старт, Никитски 1710, Юбилей, Никитски 526, Никитски 584, Кримски.

 3. 3.

  Аз искам само да добавя, че вредители са и птиците, които пробиват плодовете на бадема, особено на мекочерупчесите сортове.

 4. 4.

  Съгласен съм с Калин. Всяка година птици пробиват плодовете на бадемите в двора ни. Слагаме разни дрънкулки, но те не се плашат. Ако имате опит в тази насока дайте съвет. Предварително благодаря.

 5. 5.

  Искам да се свържа с някой който разбира от бадеми и всичко свързано с тях,моля ако някой може да даде съвет да пише.

 6. 6.

  Знаете ли къде може да се намери посадъчен материал за бадеми с твърди черупки? Всички са луднали по меките, а те не са по-устойчиви. Особено ако в района има и птици, които да ги ядат... много вкусно изглежда отстрани.

 7. 7.

  Чувал съм да се използват имитации на хищни птици (от рода на порцелановите). Били много ефективни, поставя ли се на видно място по средата на градината, лично не съм го пробвал, но ще опитам.

 8. 8.

  завържете лъскави стари дискове които като се люлеят плашат птиците

 9. 9.

  Дали во Бугарија има фирма која произведува и продава уреди/апарати и машини за обработка на бадемите..како тресалки за дрвата, машина за лупење на зелената лушпа, машина за кршење на дврдите черупки, за селекција по кршењето, селекција по големина на јатките и сл.
  Инаку уште не сум почнал со берба околу 350 дрвца ми се во 3-та година, а 2000 се засадени пред два месеци.
  Благодарам за секоја информација на:
  ladomiroff@yahoo.com

 10. 10.

  komentarite vi sa mnogo polezni za men,za tova iskam i az da spodelia moite problemi v gradinata.osnovnia mi problem e taka nare4enoto sliapo ku4e,koeto v suhia period sled polivana pronikva v vlajnata po4va i taka vkarva vъzduh vkorenovata sistema.ako znaete efektivna borba s tozi vreditel ,molia komentiraite.

 11. 11.

  otnosno vreditelite po badema v moiata gradina osnovniat e 6tipalkata .insekticidite koito sam polzval do sega sa bile efektivni ,no sled kato e proniknal vreditela v iadkata.

 12. 12.

  Nqkoi moje li da mi kaje za6to imam po dve qdki v 4erupkata. Vse edno edin plod razdelen na dve. Nqma pazaren vid. Daite savet kakvo e tova qvlenie

 13. 13.

  ако се пресади на расцеп ,на слива или праскова ще се прифане ли

 14. 14.

  имаме 10 декара с бадеми 5 година.Раждат много добре но втора поредна година ги изяждат птици които пробижат чорупката и изяждат плода ощте когато е млечен.знае ли някои какаж жид са тези птици и някакав метод за справяне(този с дисковете го пробвахме миналата година и не работи).благодаря предварително

 15. 15.

  Здравейте, ако искате да защитите бадемовите ядки,лозя и т.н. пръскайте ги с със сода ,сода бикарбонат.Няма да имате никакъв проблем и по естествен начин ще го опазите от вредители и мана.Просто пробвайте и ще се обедите от ефекта.

 16. 16.

  Олчай,няма да е лошо и да кажеш в какво концентрация да я пръскаме тази сода?

 17. 17.

  Няма определена доза , но слагайте в повече , например за една гръбна пръскачка от 16 л вода добавете 2 пакетчета .

 18. 18.

  Някой да се сеща през пролетта или есента е времето за засяване на дръвчета?

 19. 19.

  Kak se see badem s cherupka ili bez cherupka

 20. 20.

  Здравейте.От ядка сладък бадем,дървото какви плодове ще дава-горчиви или сладки,каквато е ядката.Благодаря.

 21. 21.

  Здравейте,можете ли да ми кажете с кои други овошки е съвместим бадема.Благодаря

Подобни статии

Какви условия трябва да се спазват при създаването на овощни градини

Какви условия трябва да се спазват при създаването на овощни градини

Кои овощни видове може да се отглеждат в нашата страна? България е разположена в умерената климатична зона, където може да се отглеждат с у...

Как се отглежда прасковата

Как се отглежда прасковата

В кои райони може да се отглежда прасковата? Прасковата се отглежда навсякъде в нашата страна, но най-високи и качествени добиви се получав...

Как се отглежда крушата

Как се отглежда крушата

В кои райони може да се отглежда и как се размножава крушата? Крушата се отглежда с успех почти навсякъде у нас на защитени от силните ветр...

Как се отглежда дюлята

Как се отглежда дюлята

В кои райони може да се отглежда дюлята? Дюлята е влаголюбив овощен вид, но в сравнение с ябълката и крушата понася по-добре засушаванията....

Как се отглежда сливата

Как се отглежда сливата

В кои райони може да се отглежда сливата? Най-благоприятни условия за отглеждане на сливата има по северните склонове на Стара планина (Тро...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

24.07.2010

Обновено
Обновено

26.07.2010

Прочетено
Прочетено

43048

Нередност Докладвай за нередност
6 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия