Домашен масаж

Заболяла ви е ръката и вие машинално, без да се замисляте как­во правите, разтривате болното място. Ударили сте се - пак се разтривате. Така на всяка крачка неволно масажирате ту ръка, ту крак, макар често да нямате и представа за масажа, за негови­те правила и прийоми.

И дори озовала се в поликлиниката с назначение за лечебен масаж, покорно подлагайки болното място под умелите ръце на масажиста, не се замисляте какво става в този момент във ва­шия организъм. Просто приемате процедурата като нещо задъл­жително, както покорно гълтате предписаните от лекаря хапче­тата.

Масажът е известен отдавна като превъзходен метод за лече­ние и профилактика. Според сведения от китайски източници, за него се е знаело още 3000 години пр.н.е. В древна Гърция и Рим са прилагали масажа в медицината като лечебно средство.

Действието, което оказва масажът върху организма, е твърде сложно и нееднозначно. Умелите, точно пресметнати докосвания на ръцете на масажиста влияят на многобройните нервни окон­чания, на кръновосните и лимфните съдове на кожата, по сетивните нерви дразненията се предават на централната нерв­на система, а оттам въздействат на различните органи и систе­ми в организма. Освен това активните продукти от белтъчното разграждане в тъканите, образувани под влияние на масажа, попадайки в кръвта, се разнасят из целия организъм и също оказват влияние върху отделните органи. Към това можем да доба­вим и непосредственото механично въздействие върху телесните тъкани. Разностранно е въздействието на масажа и върху мускулите - той премахва умората и повишава работоспособ­ността.

Различните прийоми на масажа дават и различни резултати. Поглажданията и разтриванията например оказват успокоя­ващо и болкоуспокояващо действие. Потупванията възбуждат нервната система.

Днес масажът намира широко приложение във всички болни­ци, поликлиники и спортни зали. Използват го и за лечение на определени заболявания, и като профилактично средство. Но чес­то се случва човек да не може да ходи в поликлиниката - или време не му стига, или пък заболяванието е такова, че е необходим режим на легло, или хроническо заболяване изисква продължителен и редовен масаж... Точно в тези случаи като допълне­ние към професионалния масаж ще бъде уместно за използваме домашния - разбира се, той е по-елементарен, но въпреки това е твърде полезен.

Запомнете: Масажът е противопоказан при остри инфекциозни заболявания, кръвотечения и склонност към кръвотечения, кожни заболявания и разширение на вените, остри възпалителни процеси в коремната област, камъни в жлъчните и пикочните пътища. Ако няма такива противопоказания, лекарят е разрешил да се прави масаж и вие сте готови да усвоите основните му прийоми, възползвайте се от нашите съвети.

Най-добре ще бъде, ако се научите да си правите масаж един на друг. Проветрете помещението. Измийте ръцете си и ги натрийте с одеколон. Разбира се, ноктите ви са изрязани, а пръстените снети. При масажиране на краката, гърба, корема или гърдите легнете на твърда кушетка или дървен миндер. Ръцете, шията и главата могат да се масажират и в седящо положение.

Преди да започнете масажа, натрийте ръцете си с талк. Не забравяйте, че масаж се прави най-рано 1,5 - 2 часа след хранене.

Всеки масаж започва с поглаждане - повърхностно или дълбоко. То се изпълнява с дланта или с върха на пръстите чрез непрекъснато движение от една страна към друга.

Разтриването представлява енергично движение, приличащо на поглаждането, но с увеличено налягане върху кожа­та. Пръстът или пръстите вече не се плъзгат, а извършват доста силни кръгообразни движения по кожата, като я разместват. Това е особено полезно за заглаждане на ръбци и съединителна тъкан.

Размачкване. Тук вече се работи с двете ръце - захваща се мускулът, измества се, опъва се и като се извива, се натиска. Цялата длан и пръстите със зигзагообразно движение преминават от единия край на мускула до другия.Това е най-действеният и ефикасен от всички видове масаж. Той усилва кръвообраще­нието в мускулите и повишава тяхната работоспособност.

Почукване. С ръба на дланта или с цялата длан, полусвита като кутийка, се нанасят ритмични удари по мускулите. При масаж на корема този прийом не се използва.

Последният прийом - вибрацията,оказва влияние на дълбоко разположените тъкани. Съветваме ви да го изпълнявате с помощта на специални апарати за вибрационен масаж, които се продават по магазините.

Изброените прийоми се прилагат точно в такава последовател­ност - всеки следващ усилва действието на предходния. Масажните движения винаги се извършват в едно направле­ние - по посока на най-близките лимфни възли. На ръцете и краката - от долу на горе (а не обратно!). Масажът на корема се прави по посока на часовниковата стрелка, като са започва от дясната слабинна област.

Средната продължителност на масажа на отделните участъци на тялото е 10 - 20 мин. Продължителността на целия курс е от 10 до 30 дни. При хронични заболявания след двумесечно прекъсване курсът се повтаря.

Можете да се научите да правите несложен масаж и на самия себе си. Не толкова с лечебна цел (това е трудна работа!), колко­то с общооздравителна.

Самомасажът значително подобрява кожното дишане, увеличава секрецията на потните и мастните жлези. Под въздей­ствието на самомасажа значително се подобрява еластичността на тъканите и се увеличава подвижността на ставите. Значител­но се повишава и работоспособността на мускулите. Подобрява се разпределянето на кръвта в организма за сметка на оттичане­то й от вътрешните органи и засилването на притока й към мускулите и повърхността на кожата.

Ние вече казахме, че не всички видове масаж оказват еднакво въздействие върху организма. Едни действат успокояващо, други - възбуждащо. Хората в средна и напреднала възраст не бива да забравят това при определяне на продължителността и последователността на прийомите.

Масажът започва и завършва с поглаждания - това е най-разпространеният прийом, ускоряващ кръвния и лимфния ток в повърхностните й кръвоносни съдове и освобождаващ кожата от натрупване на излющващи се клетки от горния й слой. Поглаж­дането действа общоуспокояващо, намалява болката. Съветва­ме ви обаче да бъдете по-внимателни при използване на втория прийом - размачкването - подобряващ лимфо- и кръвообраще­нието. За хора в напреднала възраст препоръчваме най-стария прийом - разтриването. Полезно е разтриването на цялото тяло или на ставите - така се увеличава тяхната гъвкавост и подвиж­ност. Но, разбира се, всяка от вас трябва да отдели особено внимание на своето „болно място" - тила, краката или кръста.

Например лесно можете да си правите масаж на тялото с помощта на четка, когато вземате вана. Това дава резултати още след двуседмично ежедневно приложение (5 мин. бързи кръгови движения от стъпалата на краката нагоре, от китките на ръцете към раменете, от гушата към гърдите - винаги по посока на сър­цето). През зимата този масаж с четка във ваната е много полезен за всички и особено за хора с ниско кръвно налягане.

Още по-полезни са т.нар. възстановителен масаж, който се прави след заниманията с физкултура в оздравителните групи на хора с различна възраст, и хигиенният - непосредствено след нощния сън.

След занимания с физически упражнения можете да прилага­те и самомасаж, съчетан с водни процедури. За тази цел е добре да се снабдите с ръкавици от груб памучен плат. Масажът с влажна, насапунисана ръкавица се съчетава с душ с темпера­тура на водата, приятна за къпещия се - не твърде студена, за да не предизвика допълнително раздразване.

Препоръчваме хигиеничен масаж да се прави на сухо: поглаждания, разтриване, размачкване, леки почуквания с ръба на дланите.

Започваме от краката и постепенно преминаваме по-нагоре.

Масаж на станалото и ахиловото сухожилие. И. п. седеж, краката свити в коленете. С възглавничките на палците на двете ръце енергично поглаждаме 8-10 пъти, разтриваме 8 - 10 пъти и отново поглаждаме междините между пръстите. Следва масаж на ахиловото сухожилие, като прилагаме същите прийоми с възглавничките на пръстите в посока нагоре по сухожилието.

Масажа на мускулите на прасците започваме с поглаждания с длан. След това енергично размачкваме и отново поглаждаме. Всяко движение се повтаря по 8 - 10 пъти. Накрая масажираме. бедрото при леко свито коляно и енергични въртеливи движения на двете ръце - поглаждане, разтриване, поглаждане. Всяко движение се повтаря по 8 - 12 пъти.

Масаж на седалищните мускули. Прави се от седеж, като единият крак е леко отведен встрани на пръсти. С двете ръце, с възглавничките на пръстите и юмруците поглаждаме, размач­кваме, разтриваме седалищните мускули, а след това поясната област. Повтаряме всяко движение по 10-12 пъти.

Поясната област масажирайте по посока на слабините, сре­дната и горната част на гърба - от гръбначния стълб към подмишничните ямки; гърдите- от гръдната кост към подмишничните ямки; шията - надолу.

След това трябва да легнете по гръб, да свиете краката в коленете и да направите масаж на мускулите на корема. Поглаждането и размачкването се правят с двете ръце с възглав­ничките на пръстите по посока на часовниковата стрелка. Всеки прийом на масажа се повтаря по 10 - 12 пъти.

Последни се масажират горните крайници. Дланта на едната ръка се опира на бедрото, а с другата поглаждаме, размачкваме и разтриваме предмишницата и мишницата 10 - 12 пъти. Завършваме масажа с поглаждания на предната и задната повърхност на шията и главата.

Продължителността на този „сух" самомасаж е 10 - 12 мин. След процедурата се отпуснете и починете.

Етикети

домашен, масаж

Категории

Спорт, За жени

Подобни статии

Приготвяне на домашен оцет

Приготвяне на домашен оцет

Рецепта № 427. Оцет от малинови отпадъциЗа приготвяне на оцет се използват остатъците от малини, от които се прави малинов сироп или сок, ка...

Домашен вестфалски колбас

Домашен вестфалски колбас

Свинско месо от бута и врата 3,500 г, сало 1,500 г, сол 125 г, чер пипер 25 г.Месото се нарязва на малки кубчета от 1 см и се осолява със со...

Зоо портал Baubau е идеалният помощник при избор на домашен любимец

Зоо портал Baubau е идеалният помощник при избор на домашен любимец

Най-големият български зоо портал Baubau предлага изчерпателна информация за животните, координати на ветеринарни клиники, полезни съвети. К...

Бронхиална астма (научна версия)

Бронхиална астма (научна версия)

Бронхиалната астма е заболяване Бронхиалната астма е заболяване, което протича с пристъпи на задух вследствие обратимо генерализирано стесн...

Нарушения в изхожданията по голяма нужда

Нарушения в изхожданията по голяма нужда

Приема се, че изхождането по голяма нужда на възрастните нормално е еднократно за денонощие. Нормалните изпражнения са с гъста консистенция,...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

26.07.2010

Обновено
Обновено

26.07.2010

Прочетено
Прочетено

6492

Нередност Докладвай за нередност
1 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия