Когато детето трудно се учи да чете и пише

Способностите за усвояване на четенето и писането при отделните деца не са еднакви. У някои деца родителите и учителите забелязват редица трудности и отклонения в тази област и основателно се тревожат. От съществено значение се ранното разпознаване на тези отклонения и подпомагането на детето да ги преодолее.
За да може детето да усвои четенето и писането, е необходима определена зрелост на нервната система, която у някои деца се придобива към 6, а при други към 7 и дори 8 години. За постигането на тази зрелост немалка роля играят домашното и предучилищно възпитание. Отначало почти всички деца пишат и четат бавно, допускат грешки, заменят букви с близки графични образи, например Н с К, Г с Т, или не могат да произнесат някои звукове (р, ш, ч), но тези трудности са временни и при внимателно обучение бързо се отстраняват.
По-тежките форми на нарушения в четенето и писането (дислексия и дисграфия) се срещат у всички народи независимо от структурата на езика и писмото. При тях децата допускат следните по-главни грешки:
1. Бавно и погрешно четене. Писането става с много грешки и почеркът е лош.
2. Разместване на букви в думите (вместо лов, чете вол, вместо жив - виж и др.).
3. Заместване на близки по графически образ букви (Н с К, Н с И и др.).
4. Писане на букви и цифри, обърнати огледално (напр. Е и З)
5. Изпускане или добавяне на букви.
6. Непознаване на някои букви, думи или цифри (т.нар. „слепота към определени букви или думи").
7. При четенето се включват думи от по-горния ред, преминаването от един ред на следващия е трудно.

Разпознаването (диагнозата) на тези многообразни форми на нарушения в четенето и писането не е така лесно. За него е необходимо тясно сътрудничество между родителите, учителите и училищният лекар. Необходимо е да се изследват зрението, слухът, умственото развитие, а също и поведението на тези деца, защото при обучението може да се стигне до тяхното травматизиране и невротизиране. При всички отклонения ценна помощ трябва да се очаква от лекаря и от специално подготвения педагог, но е необходимо и участието на родителите при преодоляване на трудностите.

Подобни статии

Когато детето се оплаква от болка

Когато детето се оплаква от болка

Болката е често оплакване при детските заболявания. Нерядко и лекарят е затруднен при установяването на нейната истинска причина. През отдел...

Детето си служи предимно с лявата ръка

Детето си служи предимно с лявата ръка

Още в първите посягания към показана им играчка някои деца предпочитат да я хванат с лявата, а не с дясната ръка. С израстването това предпо...

Детето трудно суче

Детето трудно суче

Не става дума за някои вродени аномалии на устната кухина, като цепка на устната или на небцето, поради което детето не може да обхване гръд...

Какво е трудно за детето от предучилищна възраст

Какво е трудно за детето от предучилищна възраст

Звукът «р» вече не е проблем за мнозинството от децата. Когато успее за първи път да го произнесе, детето тича радостно при мама...

Детето има повишена температура

Детето има повишена температура

Повишената температура у детето хвърля в тревога родителите и те искат от лекаря бързо да я снижи. Това обаче невинаги е възможно и не винаг...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

06.06.2009

Обновено
Обновено

06.06.2009

Прочетено
Прочетено

1448

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия