Бяло течение

Това понятие се отнася за всяко течение от влагалището (без менструацията и кръвотеченията) и отговаря на медицинското понятие флуор.

Нормално влагалището има свое съдържимо, което осигурява както необходимата влажност, така и биологичната зашита срещу болестотворни микроорганизми. По консистенция и количество съдържимото е такoва, че не изтича от влагалището и нормално жената не чувствува външните си полови органи влажни, а бельото й не се цапа.

Всяко овлажняване на външните полови органи и зацапване на бельото е ненормално и се дължи по правило на бяло течение.

Бялото течение не е определено заболяваме, а само симптом на ненормално състояние, на гинекологично или общо заболяване. Среща се толкова често, че някои жени го смятат за нормално явление - едва ли не като менструацията.

По произход бялото течение, въпреки че се демонстрира като течение от влагалището, може да бъде от матката, много рядко от маточните тръби, маточната шийка, външните полови органи, но безспорно най-често произхода от влагалището.

Причини за бяло течение

Причините за бялото течение са изключително многобройни и разнообразни. Ще споменем някои от тях.  

Предразполагащи причини

Недостатъчна хормонална активност на яйчниците в предпубертетната възраст, климактериума и менопаузата, патологична яйчникова недостатъчност, бременност, раждане, аборти и др.

Нарушен нормален химизъм и биологична среда на влагалището след неоправдани или неподходящи промивки, влагалищни средства за предпазване от забременяване и др. Влагалището нормално има кисела реакция, която създава неблагоприятни условия за развитие на болестотворните микроорганизми и с това го предпазза от възпалителни заболявания.

По-продължително използуване на някои лекарствени вещества - антибиотици, сулфонамиди и др., които, като унищожават нормалните за влагалището микроорганизми., създават условия за развитие на болестотворни микроорганизми (особено често гъбичката кандида албиканс).

 

Непосредствени причини

Бактерийни инфекции от най-различен тип, включително и гонококите - причинители на трипера. Инфекциите са най-честата причина за бялото течение.

Гъбични инфекции - най-честите причинители от тази малко неточно определена, но така позната на жените група, са т. нар. трихомонас вагиналис и кандида албиканс. Влагалищното течение, предизвикано от тези причинители, е тесто срещано и много упорито. Някои от инфекциите са семейни, т. е. засягат всички членове на семейството.

Механични причинители - чужди тела, попаднали случайно или преднамерено във влагалището - влагалищни песари, тампони и най-различни предмети, използувани при онанизъм или пъхнати случайно от малки деца (бобени зърна, малки монети, копчета и др.).

Термични дразнения - горещи влагалищни про-мивки, недобре тсмперирани кални или парафинови тампони при физиотерапия и др.

Химични дразнители - дразнещи разтвори за про-мивки, противозачатъчни средства, професионални вредности.

Нарушена трофика на влагалищните стени при напреднала възраст, след лъчелечение, при общи заболявания и др.

Психогенни причини - най-често у девойки, които не водят полов живот, и у силно сексуални жени.

Инфекция на влагалището и поява на бяло течение може да се получи и по полов път. Така че отговорност за бялото течение на жената трябва да се търси и у партньора й в половия живот, който може да инфектира своята партньорка било поради лоша полова хигиена, било поради това, че сам боледува (трипер, възпаление на члена, на пикочния капал и пикочния мехур, на простатната жлеза и др.), било че е носител на инфекциозен причинител, без да има сам оплаквания.

Инфектирането по извьнполов начин е също много често явление. То може да стане при липса на достатъчна полова хигиена, зеещо влагалище у многораждали жени или след разкъсвания при раждането, ползуване на чужди тоалетни принадлежности или бельо, легло, панти, басейни, обществени клозети и пр.

Смущенията при бялото течение са твърде характерни: замърсяванс на бельото, усещате на мокрота в областта на външните полови органи и ануса, усет за нечистоплътност, топлота и пълнота във влагалището, неприятна сладникаво-гнилостна миризма или зловоние, сърбеж (понякога много мъчителен и упорит) и областта на входа на влагалището и външните полови органи, болка при полово сношение, а понякога по-силно или по-слабо изразен оток на срамните устни.

 

Видове бяло течение

Видът на бялото течение може да бъде твърде различен, така че най-често бялото течение не е бяло, а жълтеникаво, жълтозеленикаво, мръснокафеникаво, кръвенисто, а в отделни случаи наистина бяло като кола, течно или с вид на извара.

Течението може да бъде воднисто, слузесто, гноевидно, пенесто, с вид на извара, без миризма или зловонно.

В някои случаи при вторично или едновременно инфектиране на пикочния канал и пикочния мехур (много често при трипер) се появяват често болка и парене при уриниране.

При по-продължително влагалищно течение може да се развие възпаление на външните полови органи и областта около ануса с парене, болка, сърбеж, зачервяване на кожата, оток, повърхностно разраняване или поява на брадавицовидни образувания.

Бялото течение особено когато е предизвикано от трихомонас вагиналис и кандида албиканс, може да предизвика след полови сношения възпаление на члена, пикочния канал, пикочния мехур и простатната жлеза на мъжа понякога със сериозни смущения. Първите признаци са зачервяване, оток и повърхностно разязвяване на главичката на члена, бял или гноевиден налеп, парене и болка при уриниране, често уриниране и пр.

На бялото течение не трябва да се гледа с пренебрежение, дори когато не е много обилно и не дава сериозни субективни оплаквания. Зад него, както вече се спомена, може да се крие сериозно гинекологично или общо заболяване. Самото течение от своя страна може да предизвика усложнения, най-чести от които са раничките на маточната шийка и инфекцията на матката и тръбите, (особено след раждане или аборт).

 

Лечение на бяло течение

Всяко бяло течение, преди да се започне каквото и да е лечение, изисква консултация с гинеколог. Нерядко жените по свой почин започват лечение без лекарски преглед и съвет. Това, разбира се, е неправилно, а понякога и опасно тъй като причините са различни, а няма такова лечение, което да е подходящо за всички случаи.

Особено важно е преди гинекологичния преглед да не се правят влагалищни промивки и да не се поставят никакви лекарства във влагалището, тъй като при прегледа по правило се взема влагалищно съдържимо за бактериологично или друго изследване, за да се изясни причината на течението. Лечението на бялото течение трябва да се провежда само след гинекологичен преглед и по лекарско предписание Само при липса на възможност за незабавен гинекологичен преглед и неприятни субективни оплаквания временно може да се направи влагалищна промивка с отвара от лайка или със сода за хляб - 1 супена лъжица в 1 литър приятно топла вода.

За да се осигури бърз и пълен ефект от лечението предписано от гинеколога, трябва да се спазват някои основни правила, валидни за всички случаи:

  • Със започване на лечението да се прекратят половите сношения.
  • Да се спазват строго указанията на лекуващия лекар, като при нужда се лекуват едновременно двамата партньори - и жената, и мъжът (при трипер, трихомонас вагиналис, соор и др.).
  • Точно и съвестно да се провежда лечението (особено от мъжа). Често поради липса на субективни оплаквания мъжът нарушава лечебния режим, остава неизлекуван и повторно инфектира своята партньорка.
  • Трябва да се изключи възможността от повторно извънпо-лово инфектиране. За тази цел е необходимо изпарване на бельото, изглаждане с гореща ютия, дезинфекция на тоалет-ните принадлежности, ваните, клозетните чинии и пр. Трябва да се изключи повторна инфекция и от друпи членове на семейството или съжители.
  • След завършване на определения курс лечение трябва да се направи контролно изследване на влагалщното съдържимо (3-4 дни след свършване на менструацията), за да се уста пови дали инфекцията е ликвидирана или се налага допълнително лечение.

Профилактични мерки за бяло течение

За предпазване от бяло течение са необходими определени профилактични мерки.

Строга обща и полова хигиена на жената и мъжа. Измиването на половите органи с топла йода и недразнещ сапун всяка вечер преди лягане трябва да бъде така редовно, както миенето на зъбите.

Избягване на случайни, инцидентни полови сношения. Майката н дъщерите трябва да ползуват индивидуални принадлежности за генитален тоалет и индивидуално легло. Дори малките момиченца не трябва да ползуват леглото на родителите.

Съществено значение за откриване на бялото течение и неговите причинители имат периодичните профилактични гинекологични прегледи. Ранната диагноза на бялото течение осигурява най-бързо и ефективно лечение.