Създаване на овощни насаждения

Преди да се пристъпи към конкретната работа по създаването на градината, трябва задълбочено и основно да се анализират редица въпроси, свързани със съществуващите условия и перспективата на развитие на плодовото производство. Преди всичко трябва внимателно да се преценят природните и почвено-климатичните условия, възможностите за напояване, наличната работна ръка, близостта до големи консумативни центрове и преработващи предприятия, възможностите за реализация на продукцията и др.

Да се направи сполучлив избор на място за ново овощно насаждение означава, като се знаят биологичните особености на определения вид и сорт за засаждане, да се преценят екстремните стойности на ниските зимни температури, честотата на ранните есенни и късните пролетни мразове, екстремните горещини, дефицитите на относителната влажност на въздуха и суховеите, количеството на вегетационните валежи и възможностите за напояване, честотата на градушките, наводненията и другите природни бедствия, силата и посоката на вятъра и др.

Релефът на мястото и неговото изложение също трябва да се имат .пред вид в изискванията на овощната култура.

Почвените условия са основен фактор за успешното отглеждане на овощните дръвчета. Най-благоприятни условия в това отношение осигуряват дълбоките, плодородни, с добър воден и въздушен режим почви, с ниско ниво на подпочвените води. От разпространените у нас почвени типове най-подходящи са алувиалноливадните, излужените черноземи, сивите и канелените горски почви.

Наравно с основните показатели за хранителния режим на почвата - органично вещество и запасеност с основните хранителни елементи, задължително трябва да се отчетат и стойностите на почвената киселинност (най-благоприятното рН на почвата за всички овощни видове е между 6 и 7).

При подбора и разполагането на сортовете в насаждението трябва да се съблюдава следното:

1. Да се осигуряват достатъчно сортове опрашители и правилно да се съчетават с основните сортове.

2. Да се знае растежната сила на сортово-подложковите комбинации, за да се определят необходимите разстояния на
засаждане. В това отношение не без значение е и естествената склонност на сортовете да формират компактна или разлята корона.

3. Да се подбира най-подходяща система за формиране и резитба с оглед максималното използване на продуктивните възможности на сортовете.

4, Да се търси направление, в което най-оптимално ще се реа-
лизира продукцията за износ, съхраняване, вътрешен пазар или
преработка.

Сега 72 % от площта на промишлените ябълкови насаждения у нас са заети от сортовете Златна превъзходна, Червена превъзходна и техните мутанти. Това създава огромно напрежение през есента по време на беритбата. За да се избегне това, в стандартния сортимент вече се застъпват и други сортове, които дават възможност да се разтегне беритбеният период. С оглед на нуждите този сортимент се актуализира периодически - през 2-3 години.

В утвърдения.със заповед № 1-3011 от 1980 г. на ЦС на НАПС национален сортимент за периода 1981-1985 г. ще се застъпват следните сортоЕе от различните овощни видове:

ЯБЪЛКА

I. Основни сортове: Виста бела, Молис делишес, Прима, Старкримсон, Купър 4, Голдън резистън, Морспър голдън, Белголдън, Смути, Мелроуз, Карастоянка, Сплендър, Айвания.

II. Допълнителни сортове: Примруж, Озарк голд, Уайнсеп, Йорк империал, Старк, Грени Смит, Грени Смит спър.

КРУША

I. Основни сортове: Жифардова масловка, Клапов любимец, Вилямова масловка, Червена Вилямова масловка, Хардиева масловка, Боскова масловка, Попска, Пас Красан, Харденпонтова, масловка.

II. Допълнителни сортове: Трапезица, Юнска, Енисейка, Юбилеен дар, Д-р Жюл Гюйо, Старкримсон, Деканка на комисията.

ДЮЛЯ

Основни сортове: Асеница и Триумф.

Допълнителни сортове: Хемус, Португалска, Тримонциум.

СЛИВА

I. Основни сортове: Габровска, Стенлей, Кюстендилска синя (едроплодни форми).

II. Допълнителни сортове: Алтанова ренклода, Изобилие, Едра зелена ренклода, Стринава.

КАЙСИЯ

I. Основни сортове: Кишиневска ранна, Унгарска, Маркулещи,
Силистренска късна, Костюженска, Дряновска късна, Силистренска компотна.

II. Допълнителни сортове: Земляничний, Фестивална, Албена,
Ряховска късна, Умберто.

ПРАСКОВА

I. Основни сортове:

A. За прясна консумация: Кардинал, Редхейвън, Глоухейвън,
Крестхейвън, Елберта, Хале, Асенова крепост.

Б. За преработка: Сливенска компотна, Коронадо, Бейби гоулд 6, Бейби гоулд 7, Бейби гоулд 8, Бейби гоулд 9.

B. Нектарини: Мей гранд, Индепендънс, Фантазия, Ърли сънгранд, Легранд.

II. Допълнителни сортове:

A. За прясна консумация: Фийет, Колинс, Мариголд, Сънхейвън, Червена Куртовка, Рио озо Джем, Петричка, Съмърсет.

Б. За преработка: Лоадел, Суданел*, Хелфорд 2.

B. Нектарини: Морил принцес, Ню Джърси 59, Муун гранд, Сън гранд, Лейт легранд.

ЧЕРЕША

Основни сортове: Черна едра, Бинг, Козерска, Гермерсдорфска, Ван, Хеделфингенска, Ламберт.

Допълнителни сортове: Бигаро бюрла, Бигаро моро, Виктория, Стела, Райниер, Старкинг харди джайънт.

ВИШНЯ

I. Основни сортове: Хейманов рубин, Хейманова консервна, М15 и M15F, Облачинска, Сенчеста морела.

II. Допълнителни сортове: Вацкова, Нефрис, ДемешоЕа, Рекселе, Монтморенси, Унгарска, Метеор.

ОРЕХ

I. Основни сортове: Перущински, Преславски, Кукленски, Извор 10, Шейново, Дряново.

II. Допълнителни сортове: Пловдивски, Силистренски, Мирковски, Кърджали, Джиновски, Търговище, Сливенски.

БАДЕМ

I. Основни сортове: Нонпарел, Аспарух, Марково 11, Кримски, Приморски.

II. Допълнителни сортове: Ароматичен, Поморие, Юбилей.

 

ЛЕШНИК

I. Основни сортове: Тонда джентиле, Ата баба, Римски, Томбул.

II. Допълнителни сортове: Трапезундски ран, Бадемовиден.

 

ЯГОДА

I. Основни сортове: Сюрприз де хал, Ърли даун, Редглоу, Покахонтас, Горела, Кембридж фаворит, Белрубн, Редгаунтлет, Зенга Зенгана.

 

МАЛИНА

1. Основни сортове: Български рубин. Кости ибродска, Ралица, Шопска алена, Нюбург. Допълнителни сортове: Виламет, Искра.

КАСИС

I. Основни сортове: Балдуин, Победа, Богатир.

II. Допълнителни сортове: Силвергитерсово черво, Котсуелд

При създаване на нови овощни насаждения от интензивен тип трябва да се спазват разстоянията на засаждане, залегнали в Инструкцията на НАПС, оптимални за съответния овощен вид и сортово-подложкова комбинация (табл. 1).

Таблица 1

Овощен вид Подложки Системи на формиране на короната Разстояние на засаждане, м
Между редовете Вътре в реда
Ябълка
Неспърови сортове М9, М26 вретено 4,0 1,5-2,0
Неспърови сортове М27 вретено 3,0 0,8-1,2
Спър ММ106, ММ111 вретено 4,0 1,5-2,0
Неспърови сортове ММ106, ММ111 вретено 4,5-5,0 2,0-3,0
Круша Дюля или дюля междинник Палмета,
вретено
3,5-4,0
4,0
1,5-2,5
1,5-2,0
Праскова Праскова Свободно растяща 5,0-5,5 2,5-3,5
праскова чаша 5,0-6,0 3,0-5,0
Череша череша Подобрена етажна 6,5-7,0 5,0-6,0
Вишня Махалебка, дива Подобрена етажна 6,0 4,0-5,0
Облачинска вишня Собствен корен Свободно растяща 5,0 2,5-3,0

Изборът на съответните сортове, схемата на засаждане и системата за формиране короните на дърветата трябва да бъдат съобразени с механизирането на процесите по отглеждане на насаждението и с набора от наличните в стопанството машини.

Създаването на модерни овощни градини от един и същ овощен вид при увеличен брой растения на декар създава благоприятни условия за намножаване на специфични болести и неприятели. Във връзка с това е необходимо да се подбират сортове, устойчиви на болести и неприятели, подходящи за отглеждане в интензивни промишлени насаждения.

Подобни статии

По какъв начин и с какви средства може да се предпазят овощните градини от болести, неприятели и плевели

По какъв начин и с какви средства може да се предпазят овощните градини от болести, неприятели и плевели

Какви методи за борба се прилагат срещу болестите и неприятелите по овощните растения? Борбата с болестите и неприятелите по овощните расте...

Как се отглежда лешникът

Как се отглежда лешникът

Къде се отглеждат лешниковите храсти? Лешникът е влаголюбив овощен вид. Haй-благоприятни условия за развитието му има в планинските части н...

Методите за борба с болестите, неприятелите и плевелите

Методите за борба с болестите, неприятелите и плевелите

За борба с болестите, неприятелите и плевелите в овощните насаждения се прилагат различни методи (агротехнически, механичен, биологичен, кар...

Агротехнически мероприятия през ноември.

Агротехнически мероприятия през ноември.

Броят на слънчевите дни през ноември значително намалява, понижават се почвената и въздушната температура, падат първите слани, появяват се ...

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през януари.

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през януари.

Януари е типичен зимен месец. Средната месечна температура в Северна България и високите полета варира от 0° до -3 °С, по Черноморие...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

27.07.2010

Обновено
Обновено

29.07.2010

Прочетено
Прочетено

7747

Нередност Докладвай за нередност
2 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия