Начало

Статии: система

Болести на сърдечно-съдовата система

Болести на сърдечно-съдовата система

от admin Обновено 26.05.2008 Коментари 0 Прочетено 2013

През последните 30 години болестите на сърдечно-съдовата система заеха първо място сред причините за смъртността на населението във всички р...

Болести на дихателната система

Болести на дихателната система

от admin Обновено 26.05.2008 Коментари 7 Прочетено 4678

Болестите на дихателната система през последните години нарастват застрашително. В някои страни те вече се изравняват, а даже и надхвърлят п...

Лекарствени увреждания на дихателната система

Лекарствени увреждания на дихателната система

от admin Обновено 22.05.2008 Коментари 0 Прочетено 885

Редица лекарствени средства могат да подтиснат дишането дори до неговото спиране. Известни в това отношение са морфинът и другите опиати. По...

Лекарствени увреждания на сърдечно-съдовата система

Лекарствени увреждания на сърдечно-съдовата система

от admin Обновено 22.05.2008 Коментари 0 Прочетено 1247

Отдавна е известно, че редица лекарства могат да нарушат сърдечната дейност. Забавяне на пулса се наблюдава при употреба на дигиталисови пре...

Алкохолни увреждания на сърдечно-съдовата система

Алкохолни увреждания на сърдечно-съдовата система

от admin Обновено 21.05.2008 Коментари 0 Прочетено 1774

От сърдечно-съдовите нарушения при алкохолизма най-голямо внимание заслужават т. нар.алкохолна (посталкохолна) кардиалгия и алкохолната кард...

Алкохолни увреждания на нервната система - Алкохолна полиневропатия

Алкохолни увреждания на нервната система - Алкохолна полиневропатия

от admin Обновено 21.05.2008 Коментари 17 Прочетено 19118

Алкохолна полиневропатия. Това е едно от най-честите увреждания на периферната нервна система. В основата на клиничните прояви на това забол...

Алкохолни увреждания на нервната система - Остра алкохолна енцефалопатия

Алкохолни увреждания на нервната система - Остра алкохолна енцефалопатия

от admin Обновено 21.05.2008 Коментари 3 Прочетено 5590

Това заболяване е едно от най-тежките увреждания на нервната система при хроничната алкохолна интоксикация. Заболяването започва с предвестн...

Алкохолни увреждания на нервната система - Хронична алкохолна енцефалопатия

Алкохолни увреждания на нервната система - Хронична алкохолна енцефалопатия

от admin Обновено 21.05.2008 Коментари 1 Прочетено 8136

Наблюдава се най-ясно в третия стадий на алкохолизма, но започва своето развитие още през първия стадий. През първия стадий хроничната алкох...

Алкохолни увреждания на нервната система - Алкохолна епилепсия

Алкохолни увреждания на нервната система - Алкохолна епилепсия

от admin Обновено 21.05.2008 Коментари 0 Прочетено 6268

Заболяването има някои особености, коитю трябва да се познават: 1. Припадъците възникват във връзка с прекратяване при-ема на алкохол — н...

Алкохолни увреждания на нервната система - Нарушения на мозъчното кръвообращение

Алкохолни увреждания на нервната система - Нарушения на мозъчното кръвообращение

от admin Обновено 21.05.2008 Коментари 0 Прочетено 1682

Нарушенията на мозъчното кръвообращение при алкохолизма се наблюдават най-често по време на опиването или непосредствено след него и имат св...

Болести на нервната система

Болести на нервната система

от admin Обновено 09.05.2008 Коментари 10 Прочетено 8414

В биологично отношение нервната система представлява най-високо и най-сложно организираната форма на материята. Тя изпълнява изключително ва...

Съдови заболявания на централната нервна система

Съдови заболявания на централната нервна система

от admin Обновено 09.05.2008 Коментари 14 Прочетено 27099

Съдовите заболявания на централната нервна система са едни от най-разпространените понастоящем. Широкото разпространение на хипертоничната б...

Травми на централната нервна система

Травми на централната нервна система

от admin Обновено 09.05.2008 Коментари 1 Прочетено 6764

Травмите на централната нервна система понастоящем са сериозен проблем. Те нарастват твърде много поради изоставането в културата с боравене...

Дегенеративни наследствени болести на нервната система

Дегенеративни наследствени болести на нервната система

от admin Обновено 09.05.2008 Коментари 1 Прочетено 5646

В тази голяма и сборна група влизат болести на централната и периферната нервна система, обединени от общи признаци — наследственост в много...

3 страници, 24 резултата < 123 >

Публикувай статия