Говорната реч се развива усилено

Детето вече говори свободно, дори непрестанно. Речниковото му богатство нараства ежедневно. Всеки ден то заучава по 2-3 и повече нови думи, пита не само какво е това «ботуш», но и какво е това «дъщеря». Досега то боравеше само с конкретни понятия. Любчо не знае какво значи беднота. И когато чува, че някои хора нямат нищо да ядат, задава уместния за него въпрос: «Защо, нима си нямат печка?». Да, съвсем уместен въпрос, защото нали яденето да сe приготвя на печката. Налага се да му се обясни какво значи беднота. По-късно става нужно да се изясняват и други абстрактни понятия като «надежда», «човещина», «съвест», «лъжа» и др. Не оставяйте неизяснени думи за малкото дете. В противен случай ще му ги изяснят неправилно на улицата.
Детето обогатява българския език с нови думи. Ето един пример. Питат Сашко какъв ще стане, като порасне. А той много обича да кара своето влакче и отговаря с гордост - «влакар», Защо ли не? Щом като има аптекар, лекар, защо пък той да не е влакар. Без да е учило граматика, детето вече спряга главите, употребява първо, второ и трето лице. И когато баба му
го пита ще яде ли, детето отговаря «Да, ще яде». То още не знае, глаголът «ям» е неправилен. Едно момченце гледа как баща му работи с електрически поялник и го пита: «Татко, какъв е този горещилник?»

Подобни статии

Гнойни, гъбични и паразитни болести на кожата

Гнойни, гъбични и паразитни болести на кожата

В тази група влизат едни от най-разпространените сред хората кожни болести. Под гнойни заболявания на кожата или пиодермии се разбират всичк...

Зачервяване на очите

Зачервяване на очите

При голяма група очни болести се наблюдава зачервяване на очите. Този симптом е характерен за процеси, засягащи предните части на очната ябъ...

Захарна болест (Захарен диабет)

Захарна болест (Захарен диабет)

Захарната болест е била позната още в древността и оттогава носи своето име. В последно време честотата на захарната болест нараства — до 1—...

Кратки сведения за устройството и развитието на лозовото растение

Кратки сведения за устройството и развитието на лозовото растение

Какво растение е лозата Лозата е многогодишно растение и в зависимост от грижите, които се полагат за нея, може да живее 40-60 и повече год...

Избор на подходящи сортове лози

Избор на подходящи сортове лози

Какво е сортовото разнообразие при лозата Още в най-дълбока древност човекът е започнал да отбира онези форми на дивата лоза, които са прив...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

29.05.2009

Обновено
Обновено

29.05.2009

Прочетено
Прочетено

1101

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия