Какво представлява търговецът?

Какво представлява търговецът?
Материал, който има за цел да обясни същността на понятието търговец.

Кои са търговци?
Търговецът е субектът на търговското право. Всички търговци по занятие извършват търговски сделки. Правната регулация на търговеца е под контрола на специален правен режим. Търговецът може да е физическо лице, както и юридическо такова. Търговецът следва да притежава правоспособност, да бъде носител на права и задължения. Трябва да е дееспособно лице. Търговската правоспособност включва и гражданската. Изисква се лицето да прави търговски сделки и то по занятие, това да му е професията, която да се извършва регулярно с цел постигане на печалба. Няма изискване дейностт да е единствена, нито печалбата е задължителна – тя трябва да е цел, а дали се осъществява е съвсем друг въпрос.
Търговци са също и търговските дружества и кооперациите без жилищно-строителните такива. Те са търговци по своята същност. За тях няма изискване по занятие да извършват търговски сделки, защото самото търговско дружество е търговец. Жилищно-строителните кооперации имат друго предназначение – те са временни, с цел да се създаде жилищна сграда, след което се прекратяват. За търговец се счита и всяко лице, за което законът изисква делата му да се извършват по търговски начин.
Кой не е търговец?
Не са търговци селските стопани, занаятчиите и тези, които осъществяват свободна професия. Те не са търговци, защото към търговеца има повишени изисквания, на него се гледа като на професионалист – задължение да бъде вписан в търговския регистър, задължение да води счетоводство и т.н. Изброените са извадени от понятието „търговец” в техен интерес. Ако обаче селският стопанин или занаятчията разрасне своята дейност така, че да се появи необходимост да наеме персонал, за да произвежда продукция, от това следва, че той вече се е организирал в предприятие, което трябва да води дейността си по търговски начин. При това положение той трябва да регистрира фирма, с която законно да може да участва в търговския оборот. Затова, ако нещо се извършва с личен труд, то за него няма необходимост да си търговец, но наеме ли се персонал, ставаш търговец.
Какво е търговската дейност и търговски сделки.
Търговската дейност като цяло е икономическо понятие, което се ползва и в търговския закон. Търговските сделки са юридическият инструмент, с който се осъществява търговската дейност. Това са сделки, които обслужват движението на стоките – отношения в областта на производството и услугите и кръгооборота на капитала.
Ако искате да сте легални търговци, то несъмнено трябва да регистрирате фирма. Голяма част от хората, които сами стартират собствен бизнес предпочитат да го направят под формата на едноично дружество с ограничена отговорност, което има множество предимства пред едноличния търговец.

Ако и вие имете намерение сами да стартирате своето бизнес начинание, то можете да разгледате нашата услуга по регистрация на ЕООД - http://profirms.bg/регистриране-на-еоод.

Подобни статии

Всичко за дистрибуцията на бързооборотни стоки

Всичко за дистрибуцията на бързооборотни стоки

  Той е посредникът, който работи зад кулисите, за да се увери, че любимите ви продукти са доставени в магазините. Преди дори да помислит...

Какво е хомеопатията,Kакво представлява и за Kакво се използва

Какво е хомеопатията,Kакво представлява и за Kакво се използва

Хомеопатията е холистичен начин за лечение на заболяванията. Това означава, че тя се грижи за пълното здраве на човека. За да обясним този в...

Какво представлява HydraFacial?

Какво представлява HydraFacial?

Това иновативно лечение има за цел да постигне резултати подобни на микродермабразиото и лазерното ексфолиране, но без уврежданията на кожат...

Какво представлява хепатит Б и хепатит С

Какво представлява хепатит Б и хепатит С

Хепатит Б е инфекциозно заболяване, причинено от вирус, който инфектира черния дроб и причинява възпаление. Вирусът, който причинява това за...

Какво представлява синдромът на придобита имунна недостатъчност (СПИН)?

Какво представлява синдромът на придобита имунна недостатъчност (СПИН)?

Въведение в тематикатаМедицината все още не се е изправила пред проблем, който да е по-сериозен от СПИН. Човешкият имунодефицитен вирус (ХИВ...

Profirms.bg

Profirms.bg

2 публикации

Публикувано
Публикувано

24.04.2014

Обновено
Обновено

24.04.2014

Прочетено
Прочетено

939

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия